Selected Articles.

ชื่อผู้แต่ง       M.R.Chakrarot Chitrabongs. 

ชื่อเรื่อง        Selected Articles By M.R.Chakrarot Chitrabongs.

พิมพ์ครั้งที่       -

สถานที่พิมพ์     Bangkok.

สำนักพิมพ์       Ministry of Culture

ปีที่พิมพ์          ๒๐๐๔

จำนวนหน้า      ๑๕๒ หน้า
                           
ผู้จัดพิมพ์ได้รวบรวมบทความของหม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ เพื่อเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า อันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ หวังเพื่อเป็นประโยชน์แก่ ผู้อ่าน ผู้สนใจ

(จำนวนผู้เข้าชม 718 ครั้ง)