...

คุณสิริกิติยา มหิดล เจนเซน เยี่ยมชม พช.รามคำแหง
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ คุณสิริกิติยา มหิดล เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง โดยมีนางสาวดาริกา ธนะศักดิ์ศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหงและนางสาวเบญจวรรณ จันทราช ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ ต้อนรับและนำชมการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุ การนี้ นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัยและนายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยร่วมเดินทางมาพร้อมคณะด้วย

(จำนวนผู้เข้าชม 1743 ครั้ง)


Messenger