...

ด้านความรู้อื่นๆ
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บันทึกน้ำท่วมเมืองพะเยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สะดือเมืองภูกามยาว ที่ไม่ได้อยู่อำเภอภูกามยาว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เสาหลักเมืองจังหวัดพะเยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บ่ออนุบาลประมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รวมเรื่องราวที่เผยแพร่ ของ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระบรมราชินีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สถานีประมงจังหวัดแพร่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตำแหน่งไม้เลือก (ตอนที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตำแหน่งไม้เลือก (ตอนที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รวมคำถาม – มีคำตอบ การทำลายเอกสาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การจัดหมวดหมู่เอกสาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การประเมินคุณค่าเอกสาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การรับมอบเอกสาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พิจารณาบัญชีทำลายเอกสารราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger