...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
มุ่งสู่ความเป็นแหล่งข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  โดยเน้นข้อมูลในจังหวัดรับผิดชอบการบริหารงานเอกสารรวมทั้งความเป็นผู้นำในงานจดหมายเหตุของส่วนราชการ  ๙  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดพะเยา  แพร่  น่าน  สุโขทัย  ตาก  กำแพงเพชร  พิจิตร  พิษณุโลก  และอุตรดิตถ์

(จำนวนผู้เข้าชม 291 ครั้ง)


Messenger