...

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินบุคคล

(จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง)