...

ติดต่อเรา
  • กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

  • address เลขที่ ๘๑/๑ ชั้น ๔ อาคารกรมศิลปากร ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  • email personnel@finearts.go.th
  • phone 02 126 6562, 02 126 6582 สรรหา ต่อ 4019 อัตรา ต่อ 4022
  • fax 02 126 6562


ส่งข้อความถึงเรา