...

แบบประเมินข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในที่สูงขึ้น (สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน) : ว 34/2547
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 1050 ครั้ง)