...

สมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

(จำนวนผู้เข้าชม 350 ครั้ง)


Messenger