...

พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า
  • ย้อนกลับ
  • พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453.  พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า.  พระนคร : กรมศิลปากร, 2505.

         การเสด็จพระพาสครั้งนี้นั้บเป็นครั้งที่ 3 ในการเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือในรัชกาลที่ 5  เสด็จโดยรถไฟจนถึงเมืองนครสวรรค์ และลงเรือพระที่นั่งล่องลงมาเข้าปากน้ำมะขามเฒ่า ประพาสทางลำน้ำเมืองชัยนาท เมืองสุพรรณบุรี เมืองอ่างทอง และเมืองสิงห์บุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 781 ครั้ง)


Messenger