...

ที่ระลึกในพิธีเปิดวังเจ้าเมืองพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
  • ย้อนกลับ
  • ที่ระลึกในพิธีเปิดวังเจ้าเมืองพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
กรมศิลปากร.  ที่ระลึกในพิธีเปิดวังเจ้าเมืองพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2536.

          วังเจ้าเมืองพัทลุงเป็นอาคารทรงไทย เดิมเป็นบ้านพักของพระยาอภัยบริรักษ์ (น้อย จันทโรจวงศ์) ต่อมาทายาทได้ยกวังเจ้าเมืองพัทลุงให้เป็นโบราณสถานของชาติ นอกจากประวัติและแผนที่เมืองพัทลุงแล้วยังมีประวัติสกุลจันทโรจวงศ์ด้วย

(จำนวนผู้เข้าชม 489 ครั้ง)