...

ตำรายาของพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
ผู้แต่ง : พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 5
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ : 2482
หมายเหตุ : ขุนวิจิตรวรรณกร พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ นายโล้น นางเปลี่ยน นาคะนาท ผู้บิดามารดา
 
 
          รวมตำรายาและสรรพคุณยาของพะรวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ (หมอสาย) ที่ได้รับการถ่ายทอดจากพระบิดา กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ที่ได้กำกับหมอหลวงมาตั้งแต่รัชกาลที่ 3 และ 4 และสืบทอดมายังพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 1078 ครั้ง)