...

ทุคตะสอนบุตร มารยาทเล่มน้อย และการใช้ราชาศัพท์
  • ย้อนกลับ
  • ทุคตะสอนบุตร มารยาทเล่มน้อย และการใช้ราชาศัพท์
ผู้แต่ง : กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สถานที่พิมพ์ :  พระนคร
สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร
ปีที่พิมพื : 2507
หมายเหตุ  : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายยก  กุยศรีกุล มีรูปและประวัติผู้ตาย
 
              หนังสือทุคตะสอนบุตรเล่มนี้ เป็นหนังสืออนุสรณ์งานศพ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 เรื่อง ได้แก่ ทุคตะสอนบุตร พระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส มรรยาทเล่มน้อย ของคุณหญิงดุษฎีมาลา มาลากุล และเรื่องการใช้ราชาศัพท์ จากหนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

(จำนวนผู้เข้าชม 1060 ครั้ง)