...

บทละคอนร้องเรื่องศกุนตลา

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. บทละครร้องเรื่องศกุนตลา. พระนคร : กรมศิลปากร. 2512

        เรื่องศกุนตลานี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นบทละคอนรำสำนวนหนึ่ง และเป็นละครร้องหรือบทละคอนดึกดำบรรพ์อีกสำนวนหนึ่ง  เรื่องศกุนตลานี้ต้นเรื่องอยู่ในมหาภารต สมมุติว่าเป็นเรื่องราวของกษัตริย์จันทรวงศ์องค์หนึ่ง ซึ่งเป็นชนกแห่งกษัตริย์โกรพและปาณฑพ   

(จำนวนผู้เข้าชม 2401 ครั้ง)