...

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 2
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 2.  พระนคร : กรมศิลปากร, 2504.

        หนังสือประชุมพงศาวดารเล่มนี้ เลือกเฉพาะพงศาวดารเกร็ดหัวเมืองที่เกี่ยวทางปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันตก คือ เรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชครั้งกรุงเก่า เรื่องตั้งพระเจ้านครศรีธรรมราชครั้งกรุงธนบุรี เรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์)  พงศาวดารเมืองถลาง  พงศาวดารเมืองไทรบุรี  พงศาวดารเมืองตรังกานู และพงศาวดารเมืองกลันตัน

(จำนวนผู้เข้าชม 2029 ครั้ง)


Messenger