...

กลอนนิราศเกาะแก้วกาลกัตตา

ราชสมบัติ (การเวก  รัตนกุล), พระ.   กลอนนิราศเกาะแก้วกาลกัตตา.  พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2463.

            พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้พระราชสมบัติผู้แต่งหนังสือเรื่องนี้เป็นข้าหลวงออกไปซื้อเพชรพลอยที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย โดยทรงฝากให้เดินทางไปพร้อมกับพระยาไทรบุรี (อหมัด) ที่จะเดินทางกลับเมืองไทรบุรี เพื่อไปลงเรือโดยสารที่เกาะหมาก กลางทางเรือถ่านหมดต้องแวะเมืองย่างกุ้งแล้วจึงไปถึงเมืองกัลกัตตา เมื่อเสร็จราชการแล้วได้เดินทางกลับมาขึ้นบกที่เกาะหมาก เดินบกจากเมืองไทรบุรีมาถึงเมืองนครศรีธรรมราช เจ้าพระยานครฯ จัดเรือส่งเข้ามากรุงเทพฯ (รวมเวลาเดินทางทั้งสิ้น 8 เดือน) ได้เพชรพลอยคือ เพชรเม็ดใหญ่อันมีนามปรากฏต่อมาว่า พระมหาวิเชียรมณี

 

 

                

(จำนวนผู้เข้าชม 1189 ครั้ง)