...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระสาทิสลักษณ์พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า และพระโอรส-ธิดา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพร่างต้นแบบจิตรกรรมฝาผนัง เวสสันดรชาดก วัดราชาธิวาส
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เวสสันดรชาดก กัณฑ์ฉกษัตริย์ (วาดไม่เสร็จ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หม่อมราชวงศ์ถนอมศักดิ์ กฤดากร (พ.ศ. 2458 - 2547)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จิตรกรรมประกอบโคลงพระราชพงศาวดาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) [พ.ศ. 2310 - 2367] / พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า [พ.ศ. 2405 - 2498]
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (พ.ศ. 2470 - 2559)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระยาอนุมานราชธน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
าพประกอบบทละคร เรื่อง “ศกุนตลา” ตอน ท้าวทุษยันต์เห็นนางศกุนตลาครั้งแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (พ.ศ. 2406 - 2490)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
‘พระพุทธรูปปางสมาธิ’ ของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพ ‘หญิงสาว’ และ ‘ชายหนุ่ม’ ของ สมโภชน์ อุปอินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพ ‘หญิงสาวกับกรงนก’ ของ สมโภชน์ อุปอินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพดอกไม้สองสไตล์ของ ทวี นันทขว้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
Untitled ศิลปิน อินสนธิ์ วงศ์สาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แบบร่างศึกษา ต้นแบบปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

Messenger