...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 28,606 รายการ

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี และ โบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) โดยมี นายปริวรรษ เจียมจิตต์ นักโบราณคดีปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม