...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการประชุมหารือ โครงการ กิจกรรมที่สำคัญของกรมศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
จำนวนผู้เข้าชม 749
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ซ้อมริ้วขบวนราชรถ
จำนวนผู้เข้าชม 859
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องจัดทำข้อมูลส่งมอบงานผู้บริหารกรมศิลปากร ปีงบประมาณ 2558
จำนวนผู้เข้าชม 4046
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะผู้บริหารกรมศิลปากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558
จำนวนผู้เข้าชม 828
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากรร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
จำนวนผู้เข้าชม 852