...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการประชุมหารือ โครงการ กิจกรรมที่สำคัญของกรมศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
จำนวนผู้เข้าชม 890
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ซ้อมริ้วขบวนราชรถ
จำนวนผู้เข้าชม 1056
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องจัดทำข้อมูลส่งมอบงานผู้บริหารกรมศิลปากร ปีงบประมาณ 2558
จำนวนผู้เข้าชม 5443
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะผู้บริหารกรมศิลปากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558
จำนวนผู้เข้าชม 1003
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากรร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
จำนวนผู้เข้าชม 1009
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
กรมศิลปากรได้เข้าร่วมขบวนรถแห่เทียนพรรษาตามตารางกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง และนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดปรินายก กรุงเทพมหานครฯ ต่อไป โดยมีท่านอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานและผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ข้าราชการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
จำนวนผู้เข้าชม 1534
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการบริหารจัดการหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ
จำนวนผู้เข้าชม 1090
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
ตัวอย่างข้อมูล : สมาคมอิโคโมสไทย ขอเชิญร่วมการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "(หยุด) รื้อ โบราณสถาน ศาลฎีกา (....)
จำนวนผู้เข้าชม 1153
Messenger