...

พระพุทธรูปบุเงิน จีนซืน
พระพุทธรูปบุเงิน จีนซืน
ปางมารวิชัย
ขนาด หน้าตัก ๓ ซม. สูง ๘.๕ ซม.
ย้ายมาจากวัดพระธาตุหริภุญชัยเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘
ที่ฐานมีจารึกอักษรไทย ภาษาไทย ความว่า
"จีนซืน นางคำแปง
๒๔๕๗"

(จำนวนผู้เข้าชม 93 ครั้ง)


Messenger