ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 924 ครั้ง)