ติดต่อเรา
  • กลุ่มคลังและพัสดุ

  • address เลขที่ ๘๑/๑ ชั้น ๓ อาคารกรมศิลปากร ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  • email treasury@finearts.go.th
  • phone กลุ่มคลัง 02-126-6291-2, ฝ่ายพัสดุ 02-126-6559
  • fax 02-126-6291-2

Finance and Supply Group Office of Finearts Department

ส่งข้อความถึงเรา


Messenger