ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 675
(วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566)

ประกาศรายชื่อบุคคลจำนวน ๑ ราย กรุณาติดต่อกลับ กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร โทร.02-126-6291-92 ต่อ 3043
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1318
(วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565)

ประกาศรายชื่อบุคคลจำนวน ๑ ราย กรุณาติดต่อกลับ กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร โทร.02-126-6292
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 2102
(วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2563)

ประกาศรายชื่อบุคคลจำนวน ๗ ราย กรุณาติดต่อกลับ กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร โทร.02-221-9197
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1578
(วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2563)

เอกสารการโอนจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1516
(วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561)

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปี ๒๕๕๙
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 1511
(วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558)

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
อ่านต่อ >>
Messenger