ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 901 ครั้ง)