ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อสร้างเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 45,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง)