ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์ รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 57,651.60 บาท )

(จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง)