ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหอจดหมายเหตุ ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จำนวนเงิน 2,885,400 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 113 ครั้ง)