ประกาศกรมศิลปากร เรื่ิองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่อสแกนวัตถุ 3 มิติ โดยวิธีเแพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 484,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง)