ร่าง ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังหวัดสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลว้ตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จำนวนเงิน 1,358,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 80 ครั้ง)