ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำบอร์ดนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เป็นเงิน 179,760บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 579 ครั้ง)

Messenger