...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาจำกัดวัชพืชโบราณสถานองค์เจดีย์สูง ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 833 ครั้ง)