...

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตอนที่ 2
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตอนที่ 2 "กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนราคืนให้ชาวลพบุรี" สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ขอนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์งานเสวนา โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตอนที่ 2 ..."กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนราคืนให้ชาวลพบุรี" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ คุณพนมบุตร จันทรโชติ - อธิบดีกรมศิลปากร คุณจำเริญ สละชีพ - นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ดร.พรธรรม ธรรมวิมล - ภูมิสถาปนิกชำนาญการพิเศษ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล - รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี โดยมีคุณนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ และคุณกมลาศ เพ็งชะอุ่ม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี เป็นพิธีกร

(จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง)