...

วีดิทัศน์
✦ ✦ โบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) part 3 ✦ ✦ โดย กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 269 ครั้ง
✦ ✦ โบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) part 2 ✦ ✦ โดย กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 260 ครั้ง
✦ โบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) part 1 ✦ โดย กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 215 ครั้ง
การบูรณะ ศาลา 100 ปี (Lite version) ศาลาการเปรียญ (หลังเก่า) หรือศาลา 100 ปี วัดบ้านไร่ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
จำนวนผู้เข้าชม 146 ครั้ง
✦ วัดนครโกษา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ✦ โดย นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว นักโบราณคดีชำนาญการ เป็นผู้บรรยาย นายชนน วัฒนะกูล ผู้ช่วยนักโบราณคดี ลำดับภาพ
จำนวนผู้เข้าชม 174 ครั้ง
.. การอนุรักษ์และพัฒนาเจดีย์ลอย วัดโพธิ์เจดีย์ลอย ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แบบบูรณาการความร่วมมือ PART 1 ... โดย กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 181 ครั้ง

Messenger