...

วัดวัง
 
      วัดวังเป็นวัดโบราณ และเป็นวัดประจำเมืองพัทลุงในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในอุโบสถวัดวังประดิษฐานหมู่พระพุทธรูปลงรักปิดทอง และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นราวสมัยรัชกาลที่ ๓-๔ เขียนเรื่องพุทธประวัติและเทพชุมนุมอย่างสวยงาม
---------------
เรียบเรียง/ภาพถ่าย: นายสารัท ชลอสันติสกุล นักโบราณคดีชำนาญการ
ดาวน์โหลดไฟล์: วัดวัง1.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: วัดวัง2.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: วัดวัง3.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: วัดวัง4.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: วัดวัง5.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: วัดวัง6.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: วัดวัง7.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: วัดวัง8.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: วัดวัง9.jpeg

(จำนวนผู้เข้าชม 1795 ครั้ง)