...

พิธีสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงกลางเมืองโคราช
วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อำเภอพิมายจัดพิธีสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงกลางเมืองโคราช โดยมีพระครูคุณสารสัมปัน เจ้าคณะอำเภอพิมาย (ธรรมยุติ) วัดป่าหนองหิน และพระครูสุตธรรมวิสิฐ รักษาการเจ้าคณะอำเภอพิมาย (มหานิกาย) วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นางชุติมา จันทร์เทศ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอพิมายเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณลานเมรุพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในนามของสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย จากเหตุการในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บทุกท่าน เราจะก้าวผ่านเรื่องร้ายนี้ไปด้วยกัน...

(จำนวนผู้เข้าชม 2454 ครั้ง)


Messenger