...

การดำเนินงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๔-๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
การดำเนินงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๔-๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
- เคลื่อนย้ายและติดตั้งชิ้นส่วนที่ทดลองประกอบได้
- เสริมหินใหม่ทดแทนในส่วนที่ขาดหาย
- ก่ออิฐเสริมผนังระเบียงคตเพื่อช่วยรับน้ำหนักชิ้นส่วนด้านบน
- นายวสุ โปษยะนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำบุคลากรในการปฏิบัติงาน
-เคลื่อนย้ายหินใหม่ที่จะใช้ในการดำเนินการบูรณะเข้าพื้นที่

(จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง)