...

ประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
วันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เลา ๐๙.๓๐ น.
นายขจร มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา 
เข้าประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา
และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา
ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 620 ครั้ง)


Messenger