...

ประชุมชี้แจงแนวทางการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่โบราณสถาน
นายขจร มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขออนุญาตใช้ประโยชน์
ในเขตพื้นที่โบราณสถาน ร่วมกับนายอำเภอรัตนบุรี
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว จังหวัดสุรินทร์
วันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(จำนวนผู้เข้าชม 557 ครั้ง)


Messenger