...

วันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปิน
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ร่วมงานและรับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงานอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกฤษศญพงศ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการในการอนุรักษ์มรดกของชาติ ระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 613 ครั้ง)


Messenger