...

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีไชยันต์ ถนัดหัตถกรรม
  • ย้อนกลับ
  • อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีไชยันต์ ถนัดหัตถกรรม

***บรรณานุกรม*** 

ไชยันต์  ถนัดหัตถกรรม

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีไชยันต์  ถนัดหัตถกรรม ป.ช.,ป.ม. ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมมนัสวิหาร วันอังคารที่ ๑๑ พศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๓ พลตรีไชยันต์  ถนัดหัตถกรรม ป.ช.,ป.ม. ณ ฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมมนัสวิหาร วันอังคารที่   ๑๑ พศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๓

กรุงเทพฯ 

โรงพิมพ์ไทยเขษม

2533

(จำนวนผู้เข้าชม 554 ครั้ง)