...

เรื่อง คู่มือเมฆและปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศ = Cloud guide
ส่งเสริมการอ่านผ่าน Facebook กับหอสมุดแห่งชาติชลบุรี
เรื่อง คู่มือเมฆและปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศ = Cloud guide
บัญชา ธนบุญสมบัติ. คู่มือเมฆและปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศ = Cloud
guide. นนทบุรี: สารคดี, 2560
ห้องหนังสือทั่วไป 1 เลขเรียกหนังสือ 551.576 บ253ค
คุณเงยหน้ามองท้องฟ้าด้วยเหตุผลใด เพราะฟ้าครึ้มช่วงฝนใกล้จะตก เพราะแดดออกจนอากาศร้อน หรือเพราะคิดถึงใครบางคนที่ต้องไกลกัน หลายคนก็มีเหตุให้มองท้องฟ้าแตกต่างกันไปแต่ยังมีคนอีกหนึ่งกลุ่มที่มองท้องฟ้าเพราะรักและหลงใหลในกิจกรรมการดูเมฆจนก่อตั้งเป็นชมรมคนรักมวลเมฆ ที่ซึ่งรวบรวมภาพ ข้อมูล และปรากฏการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเมฆและชั้นบรรยากาศไว้มากมายทั้งของชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพราะการมองเมฆไม่เพียงให้ความรื่นรมย์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้เข้าใจธรรมชาติและท้องฟ้าได้เป็นอย่างดี
คู่มือเมฆและปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศ = Cloud guide เล่มนี้ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้ก่อตั้งชมรมคนรักมวลเมฆ พาเราไปพบกับ การดูเมฆ หรือ Cloudspotting ที่ไม่ใช่การเงยหน้ามองฟ้าเพื่อดูเมฆเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศ ทั้งการเกิดสายรุ้ง สายฟ้า สายฝน พระอาทิตย์ทรงกลด และอีกมากมาย ผู้เขียนจึงให้คำนิยามกับหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นคู่มือชมเมฆชมฟ้า ทฤษฎีการดูเมฆและจัดประเภทอ้างอิงตาม International Cloud Atlas ฉบับล่าสุดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) เมฆทุกรูปแบบอยู่ในชั้นบรรยากาศที่เรียกว่า โทรโพสเฟียร์ (Troposphere) ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่ติดพื้นโลก รูปร่างของเมฆแต่ละประเภทจะส่งผลต่อปรากฏการณ์ธรรมชาติแตกต่างกันไป เช่น เมฆในตระกูลคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) ลักษณะเป็นเมฆก้อนใหญ่จะทำให้เกิดฝนตกหนัก อาจมีฟ้าร้อง ฟ้าผ่า หรือลูกเห็บร่วมด้วย เรียกง่ายๆ ว่าเป็นเมฆฝนฟ้าคะนอง เมฆในตระกูลซีร์โรสเตรตัส (Cirrostratus) ลักษณะเป็นเมฆแผ่น อาจทำให้เกิดปรากฏการณ์ทรงกลด เนื่องจากผลึกน้ำแข็งในเมฆหักเหหรือสะท้อนแสงได้ ผู้เขียนยังได้รวบรวมภาพถ่ายตัวอย่างประเภทของเมฆและปรากฏการณ์ท้องฟ้าต่างๆ รวมถึงมี QR Code เพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจและคลิปวิดีโอแสดงปรากฏการณ์บนท้องฟ้า สร้างความน่าสนใจให้กับหนังสือเล่มนี้มากยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถหาอ่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติชลบุรี (วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.)

(จำนวนผู้เข้าชม 587 ครั้ง)