...

ตังขะณิกะปัจจเวกขะณวิธี ชบ.ส. ๑๑๒
ตังขะณิกะปัจจเวกขะณวิธี ชบ.ส. ๑๑๒
เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
มอบให้หอสมุด ๒๓ ก.ค. ๒๕๓๕
เอกสารโบราณ (สมุดไทย)

(จำนวนผู้เข้าชม 645 ครั้ง)