...

พิธีสู่ขวัญเด็ก ชบ.ส. ๙๘
พิธีสู่ขวัญเด็ก ชบ.ส. ๙๘
เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
มอบให้หอสมุด ๒๓ ก.ค. ๒๕๓๕
เอกสารโบราณ (สมุดไทย)

(จำนวนผู้เข้าชม 513 ครั้ง)