...

ตำรายาแผนโบราณ ชบ.ส. ๔๖
ตำรายาแผนโบราณ ชบ.ส. ๔๖
เจ้าอาวาสวัดบุญญฤทธยาราม ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
มอบให้หอสมุด ๒๒ ก.ค. ๒๕๓๕
เอกสารโบราณ (สมุดไทย)

(จำนวนผู้เข้าชม 397 ครั้ง)