...

อานิสงส์ ทาน ศีล ชบ.ส. ๓๘
อานิสงส์ ทาน ศีล ชบ.ส. ๓๘
เจ้าอาวาสวัดบุญญฤทธยาราม ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
มอบให้หอสมุด ๒๒ ก.ค. ๒๕๓๕
เอกสารโบราณ (สมุดไทย)

(จำนวนผู้เข้าชม 371 ครั้ง)