...

ผลงานสมเด็จ วัดอนงคาราม
***บรรณานุกรม***
หนังสือหายาก
คณะกรรมการจัดงาน .  ผลงานสมเด็จ วัดอนงคาราม  พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์
พุทธสรมหาเถระ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ๒๑ เมษายน ๒๕๐๐. 
พระนคร : บริษัทไทยพัฒนาการพิมพ์ จำกัด , ๒๕๐๐.

(จำนวนผู้เข้าชม 436 ครั้ง)