...

บทละคอนเรื่องพระสมุท พระบวรราชนิพนธ์ สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญและประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 7 ภาค 8 และภาค 9
  • ย้อนกลับ
  • บทละคอนเรื่องพระสมุท พระบวรราชนิพนธ์ สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญและประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 7 ภาค 8 และภาค 9

***บรรณานุกรม*** 

สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ

บทละคอนเรื่องพระสมุท พระบวรราชนิพนธ์ สมเด็จกรม
พระราชวังบวรวิไชยชาญและประชุมคำพากย์รามเกียรติ์
ภาค 7 ภาค 8 และภาค 9 พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปน
กิจศพ นางละม้าย จุลดุลย์ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วัน
ที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2512

ธนบุรี 

โรงพิมพ์เจริญรัตน์การพิมพ์
2512

(จำนวนผู้เข้าชม 454 ครั้ง)


Messenger