ภาชนะดินเผาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
วันนี้เรามารู้จักภาชนะดินเผาในพิพิธภัณฑสถานแหห่งชาติ บ้านเชียง โดยนางสาวรัชฏญาภรณ์ ประทุมวัน สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(จำนวนผู้เข้าชม 237 ครั้ง)

Messenger