ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ลูกกลิ้งดินเผา 1
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะดินเผาสีแดงขัดมัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะดินเผาทรงเป็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะดินเผาทรงบาตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะดินเผาเขียนสีรูปสัตว์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตุ๊กตารูปสัตว์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะดินเผาเขียนสีรูปสัตว์ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตราประทับดินเผา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะดินเผาเขียนสีรูปสัตว์ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คนโบราณสูงแปดศอกจริงมั้ยนะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โรคภัยไข้เจ๊บสมัยนี้มีมากมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คำไวพจน์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วันพิพิธภัณฑ์สากล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรียนรู้ลักษณะนามจากโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คำเว้าเฮาชาวไทพวน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ที่บ้านเชียงมีกระดูกไดโนเสาร์!!! จริงหรือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ลูกกลิ้งดินเผา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัฒนธรรมการฝังศพในบ้านเชียงยุคก่อนประวัติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะดินเผาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การทำภาชนะดินเผา
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
Messenger