ข่าวประชาสัมพันธ์
เส้นสาย ลายศิลป์ บ้านเชียงก่อนประวัติศาสตร์ ทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่บัดหนี้ - เดือนสิงหาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
จำนวนผู้เข้าชม 48
(วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2567)
Messenger